TV& VIDEO

đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9, báo Nhân dân có xã luận với chủ đề Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.