Đoàn Nguyên Đức

Ban chấp hành VFF đề nghị Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục giữ chức

Ban chấp hành VFF đề nghị Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục giữ chức

VTV.vn - 21/22 uỷ viên Ban Chấp hành VFF đã biểu quyết đề nghị Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục giữ chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ VII.