TV& VIDEO

Đoàn thanh niên

Lan rộng công trình "Ánh sáng nông thôn mới" ở Thừa Thiên - Huế

Lan rộng công trình "Ánh sáng nông thôn mới" ở Thừa Thiên - Huế

VTV.vn - Công trình thanh niên "Ánh sáng nông thôn mới” do Ban Thường vụ Huyện Đoàn A Lưới (Thừa Thiên Huế) phát động có ý nghĩa to lớn, được nhiều người ủng hộ và có sức lan tỏa.