TV& VIDEO

Đoàn thanh niên

Thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dịp đầu năm

Thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dịp đầu năm

VTV.vn - Đoàn thanh niên, văn nghệ sĩ TP.HCM đã gửi những lời chúc, thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ tâm tư tình cảm của nhân dân đất liền với các cán bộ chiến sĩ.