TV& VIDEO

đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam

Đoàn Việt Nam tự hào vì hoàn thành chỉ tiêu ở ASEAN Paragames 2015

Đoàn Việt Nam tự hào vì hoàn thành chỉ tiêu ở ASEAN Paragames 2015

VTV.vn - Hôm qua (10/12), đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc ASEAN Paragames 2015.