TV& VIDEO

đoàn TNCS Hồ Chí Minh

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

VTV.vn -Chiều 12/3, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.