TV& VIDEO

doanh nghiệp bảo hiểm

Năm 2018 sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Năm 2018 sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

VTV.vn - Dự thảo nghị định mới về bảo hiểm nông nghiệp sẽ được triển khai từ năm 2018, được kỳ vọng sẽ đem lại giải pháp tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm và DN bảo hiểm.