doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm ngoại bất ngờ báo lỗ

Doanh nghiệp bảo hiểm ngoại bất ngờ báo lỗ

VTV.vn - Hai doanh nghiệp bảo hiểm ngoại là Dai-ichi Life và Manulife Việt Nam vừa bất ngờ báo lỗ trong năm 2017.