TV& VIDEO

doanh nghiệp bảo hiểm

Sớm chi trả bảo hiểm cho doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 12

Sớm chi trả bảo hiểm cho doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 12

VTV.vn - Ngày 11/12, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bảo hiểm để nắm bắt tình hình bồi thường bảo hiểm.