TV& VIDEO

doanh nghiệp châu Âu

Doanh nghiệp châu Âu tiếp nhận luật bảo mật thông tin mới

Doanh nghiệp châu Âu tiếp nhận luật bảo mật thông tin mới

VTV.vn - Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU sẽ hợp nhất các quy định của 28 nước thành viên thành một bộ luật chung về bảo mật, an toàn dữ liệu, trách nhiệm doanh nghiệp.