TV& VIDEO

doanh nghiệp châu Âu

DN châu Âu đánh giá cao dự thảo mới nhất sửa đổi Nghị định 38 về an toàn thực phẩm

DN châu Âu đánh giá cao dự thảo mới nhất sửa đổi Nghị định 38 về an toàn thực phẩm

VTV.vn - Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá dự thảo mới nhất sửa đổi Nghị định 38 về an toàn thực phẩm là "cực kỳ thuận lợi".