doanh nghiệp châu Âu

DN châu Âu phàn nàn về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc

DN châu Âu phàn nàn về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc

Ngày 20/6, Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy, hầu hết các DN châu Âu ở Trung Quốc đang ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong kinh doanh.