TV& VIDEO

doanh nghiệp châu Âu

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Bỉ

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Bỉ

Hai bên nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế.