TV& VIDEO

doanh nghiệp công nghệ

Tận dụng big data - Biến dữ liệu thành lợi nhuận ‎

Tận dụng big data - Biến dữ liệu thành lợi nhuận ‎

VTV.vn - Thu thập và khai thác một cách hiệu quả big data để tạo ra các quảng cáo chạy theo người dùng đã mang lại nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam.