TV& VIDEO

Doanh nghiệp du lịch

Gần 90% du khách tìm kiếm thông tin du lịch trực tuyến khi đến Việt Nam

Gần 90% du khách tìm kiếm thông tin du lịch trực tuyến khi đến Việt Nam

VTV.vn - Đây là tiềm năng vô cùng to lớn, tuy nhiên hiện nay nhiều DN du lịch trong nước chưa nắm bắt và tận dụng được miếng bánh thị phần này