TV& VIDEO

doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI “đột ngột thua lỗ” sẽ bị thanh tra thuế

Doanh nghiệp FDI “đột ngột thua lỗ” sẽ bị thanh tra thuế

VTV.vn - Ngành thuế sẽ tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong diện rủi ro cao về thuế.