TV& VIDEO

doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp Việt gặp khó khi gia nhập chuỗi cung ứng FDI

Doanh nghiệp Việt gặp khó khi gia nhập chuỗi cung ứng FDI

VTV.vn - Sau 30 năm, doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khăn khi gia nhập chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.