TV& VIDEO

doanh nghiệp khởi nghiệp

Nhân tài Đất Việt 2018: Sức mạnh công nghệ số

Nhân tài Đất Việt 2018: Sức mạnh công nghệ số

VTV.vn - Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 chính thức phát động từ hôm nay (23/4) mở rộng thêm giải Sản phẩm số triển vọng và tăng giá trị giải thưởng.