TV& VIDEO

doanh nghiệp Logistics

Nhiều DN Việt thiệt hại do hàng hóa kẹt trên tàu Hanjin

Nhiều DN Việt thiệt hại do hàng hóa kẹt trên tàu Hanjin

VTV.vn - Hơn 1.500 container nhập khẩu đang ở các bến cảng, hơn 430 container nhập khẩu đang ở kho của khách hàng, hơn 1.300 container xuất khẩu đang ở tàu hoặc cảng trung chuyển.