doanh nghiệp lữ hành

Chế tài xử lý đại lý lữ hành vi phạm còn nhẹ

Chế tài xử lý đại lý lữ hành vi phạm còn nhẹ

VTV.vn - Hiện chế tài xử phạt các đại lý lữ hành vi phạm còn nhẹ với mức chỉ từ 1 triệu - 10 triệu đồng ở các lỗi vi phạm.