TV& VIDEO

doanh nghiệp Mỹ

Broadcom đề nghị mua lại Qualcomm với mức giá kỷ lục

Broadcom đề nghị mua lại Qualcomm với mức giá kỷ lục

VTV.vn - Nhà sản xuất chip Broadcom đã lên tiếng muốn mua lại Qualcomm với mức giá cao kỷ lục.