TV& VIDEO

doanh nghiệp Mỹ

Mỹ: Kinh doanh ăn theo nhật thực ở Illinois

Mỹ: Kinh doanh ăn theo nhật thực ở Illinois

VTV.vn - Ngày 21/8, người Mỹ được trải nghiệm Nhật thực toàn phần lần đầu tiên trong gần 100 năm.