doanh nghiệp Nhật

Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam

Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.