doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP.HCM bảo lãnh 360 tỷ đồng cho DN nhỏ và vừa vay vốn

TP.HCM bảo lãnh 360 tỷ đồng cho DN nhỏ và vừa vay vốn

VTV.vn - Trong năm 2016, 8 dự án của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quỹ bảo lãnh tín dụng tại TP.HCM đồng ý cho vay với tổng mức vay là 360 tỷ đồng.