TV& VIDEO

doanh nghiệp nước ngoài

Môi trường sản xuất Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp nước ngoài

Môi trường sản xuất Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp nước ngoài

VTV.vn - Năm 2017 có thể nói là một năm kinh tế Việt Nam có nhiều sự phát triển, thông qua sự kiện APEC được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối 2017.