TV& VIDEO

doanh nghiệp phá sản

Cứ 3 doanh nghiệp thành lập mới, có 2 doanh nghiệp phá sản

Cứ 3 doanh nghiệp thành lập mới, có 2 doanh nghiệp phá sản

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 7/2017, cứ 3 doanh nghiệp mới thành lập lại có 2 doanh nghiệp giải thể.