TV& VIDEO

doanh nghiệp thưởng Tết

TP.HCM: 20% doanh nghiệp gặp khó trong thưởng Tết

TP.HCM: 20% doanh nghiệp gặp khó trong thưởng Tết

VTV.vn - Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM cho biết, gần 20% doanh nghiệp trong Hiệp hội đã báo cáo là còn gặp khó khăn trong việc thưởng Tết.