TV& VIDEO

Doanh nghiệp thủy sản

Đẩy mạnh tiêu thụ cá ngừ đại dương tại thị trường trong nước

Đẩy mạnh tiêu thụ cá ngừ đại dương tại thị trường trong nước

VTV.vn - Gần đây, các doanh nghiệp thủy sản bắt đầu chú ý nhiều hơn đến thị trường trong nước và có những cách thức tiếp cận thị trường nhờ chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý.