doanh nghiệp viễn thông

Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển

Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển.