TV& VIDEO

doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Hàng năm, Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO 2016) đều tổ chức những hoạt động bên lề nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ và kết nối.