TV& VIDEO

doanh nghiệp Việt Nam

Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản

Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản

VTV.vn - Doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi về giao thương tại Trung tâm Nhật Bản - ASEAN, Tokyo.