TV& VIDEO

doanh nghiệp Việt Nam

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2020

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2020

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2020.