TV& VIDEO

doanh nghiệp Việt Nam

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Samsung kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài.