TV& VIDEO

doanh nghiệp Việt

Việt Nam có số người dùng Internet đứng thứ 12 thế giới

Việt Nam có số người dùng Internet đứng thứ 12 thế giới

VTV.vn - Việt Nam hiện có 64 triệu người dùng Internet, đạt mức số lượng người dùng Internet đứng thứ 6 châu Á và thứ 12 trên thế giới.