doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về lượng và vốn

Doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về lượng và vốn

VTV.vn - Báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5 cho thấy trong tháng 5, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đều giảm so với tháng trước.