TV& VIDEO

doanh nghiệp

Vinh danh 74 doanh nghiệp vì người lao động năm 2017

Vinh danh 74 doanh nghiệp vì người lao động năm 2017

VTV.vn - Qua nhiều vòng bình xét, chấm điểm, ban tổ chức đã chọn ra 74 doanh nghiệp vì người lao động năm 2017, có thành tích tốt nhất để khen thưởng.