doanh nghiệp

Việt Nam tham gia Mạng lưới doanh nghiệp Herzbergstrasse, Đức

Việt Nam tham gia Mạng lưới doanh nghiệp Herzbergstrasse, Đức

VTV.vn - Mạng lưới này là cơ sở để cải thiện việc hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khu vực và đại diện quyền lợi chung có hiệu quả hơn đối với bên ngoài.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive