TV& VIDEO

doanh nhân Trung Quốc

Cảnh báo tư thương Trung Quốc đẩy "giá ảo" thu mua hồ tiêu

Cảnh báo tư thương Trung Quốc đẩy "giá ảo" thu mua hồ tiêu

VTV.vn - Theo cảnh báo từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hồ tiêu đang tăng cao nhưng người dân nên thận trọng.