TV& VIDEO

Doanh nhân

Khi doanh nhân là nhà khoa học: Điều gì làm nên sự khác biệt?

Khi doanh nhân là nhà khoa học: Điều gì làm nên sự khác biệt?

VTV.vn - Đâu là sự khác biệt trong quá trình quản trị doanh nghiệp khi người đứng đầu công ty vừa là một doanh nhân vừa là một nhà khoa học?