TV& VIDEO

Doanh nhân

Doanh nhân gần trọn cuộc đời gắn bó với những người nông dân

Doanh nhân gần trọn cuộc đời gắn bó với những người nông dân

VTV.vn - Doanh nhân Trương Văn Điền nay đã ở tuổi 63 nhưng vẫn không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ông vẫn tiếp tục gắn bó với cuộc sống của những người nông dân.