doanh số bán hàng

Người Việt mua gần 9.000 xe máy mỗi ngày

Người Việt mua gần 9.000 xe máy mỗi ngày

VTV.vn - Thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 267.000 xe máy mỗi tháng, tính bình quân mỗi ngày người Việt mua gần 9.000 chiếc xe máy.