TV& VIDEO

doanh số smartphone

Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Samsung là 36%

Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Samsung là 36%

VTV.vn - Theo ước tính, tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm Samsung hiện nay là 36% với 119 doanh nghiệp tại Việt Nam cung ứng cấp 1.