TV& VIDEO

doanh thu khoán

Bắt đầu phát tờ khai thuế cho hộ kinh doanh

Bắt đầu phát tờ khai thuế cho hộ kinh doanh

VTV.vn - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế khoán năm 2016 cho các hộ kinh doanh, tờ khai thuế sẽ được phát từ nay đến 5/12/2015.