TV& VIDEO

độc giả VTV News

Cách ủng hộ chương trình Cặp lá yêu thương

Cách ủng hộ chương trình Cặp lá yêu thương

VTV.vn - Những khán giả không có điều kiện chuyển tiền hàng tháng có thể gửi tiền thông qua ngân hàng hoặc hình thức trực tuyến, thậm chí có thể ủy quyền cho ngân hàng để ủng hộ.