TV& VIDEO

"đói" lũ

Người dân đầu nguồn Đồng Tháp khấp khởi đón lũ

Người dân đầu nguồn Đồng Tháp khấp khởi đón lũ

VTV.vn - Người dân tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang khấp khởi đón lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp đợt triều cường rằm tháng 8.