TV& VIDEO

Đối phó với khô hạn

Đối phó với khô hạn, Bình Thuận hỗ trợ bồn chứa nước công cộng

Đối phó với khô hạn, Bình Thuận hỗ trợ bồn chứa nước công cộng

VTV.vn - Trước tình trạng khô hạn, tỉnh Bình Thuận đã có chính sách hỗ trợ bồn chứa nước đặt ở những nơi công cộng để người dân chia sẻ nguồn nước.