TV& VIDEO

đội quản lý thị trường

Thanh Hóa phát hiện hơn 1000 khẩu súng nhựa và đồ chơi bạo lực

Thanh Hóa phát hiện hơn 1000 khẩu súng nhựa và đồ chơi bạo lực

VTV.vn - Đội quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường vừa phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực cho trẻ em.