đời sống văn hóa

Hà Nội là điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Hà Nội là điểm sáng xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn địa bàn TP. Hà Nội đã có nhiều thay đổi.