TV& VIDEO

đời sống văn hóa

Vingroup ra mắt trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA

Vingroup ra mắt trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA

VTV.vn - Ngày 6/6/2017, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) đã chính thức khai trương tại Hà Nội với sứ mệnh hỗ trợ, kết nối và lan tỏa nghệ thuật tới đông đảo công chúng.