TV& VIDEO

đối tác đầu tư

Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư và thương mại với Việt Nam theo hướng công bằng.