TV& VIDEO

đối tác thương mại

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao kỷ lục năm 2017

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao kỷ lục năm 2017

VTV.vn - Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng tới 13%, đạt mức 288 tỷ USD trong năm 2017.