TV& VIDEO

Đối tác Toàn diện

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác thân thiết và gắn bó

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác thân thiết và gắn bó

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ, luôn coi Nhật Bản là đối tác thân thiết và gắn bó, vì lẽ đó, không có lý do gì hai nước không tăng cường quan hệ về kinh tế.