TV& VIDEO

Đối tác Toàn diện

Tăng cường quan hệ cấp địa phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Tăng cường quan hệ cấp địa phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

VTV.vn - Sự hợp tác giữa Cần Thơ và Riverside với những bản ghi nhớ được ký kết là một bước để cụ thể hóa những cam kết giữa hai nước.