TV& VIDEO

Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

Khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung lần thứ 8

Khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung lần thứ 8

VTV.vn - Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung thường niên lần thứ 8 và Tham vấn cấp cao về trao đổi nhân dân (CPE) lần thứ 7 đã khai mạc hôm nay (6/6) tại thủ đô Bắc Kinh.