TV& VIDEO

Đối thoại chính sách Quốc phòng

Philippines luôn mong muốn tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam

Philippines luôn mong muốn tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam

VTV.vn - Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định: Philippines coi trọng và luôn mong muốn tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam.