TV& VIDEO

Đối thoại chính sách

Chính phủ sẽ không để thụt lùi về chính sách

Chính phủ sẽ không để thụt lùi về chính sách

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Chính phủ kiến tạo sẽ tiếp tục cải cách đổi mới, không để thụt lùi về mặt chính sách trong quá trình hội nhập sâu rộng.