TV& VIDEO

đối thoại

Huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đối thoại với dân về lấn chiếm đất quốc phòng

Huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đối thoại với dân về lấn chiếm đất quốc phòng

VTV.vn - Hôm 27/12, Lãnh đạo Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã có buổi đối thoại trực tiếp với những người dân ở xã Phổ Phong về việc lấn chiếm đất quốc phòng.