TV& VIDEO

đối tượng phá rừng pơ mu

Có hay không việc tiếp tay cho lâm tặc phá rừng Pơ mu tại Nam Giang?

Có hay không việc tiếp tay cho lâm tặc phá rừng Pơ mu tại Nam Giang?

VTV.vn - Hơn 60 gốc Pơ mu cổ thụ bị đốn hạ ngay gần khu vực tuần tra. Gỗ xẻ được tìm thấy ngay cả trong khuôn viên của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang, Quảng Nam.