TV& VIDEO

Dolce & Gabbana

Chiến dịch mới của Dolce & Gabbana: Đố mà không yêu

Chiến dịch mới của Dolce & Gabbana: Đố mà không yêu

VTV.vn - Với chiến dịch mới của mình, Dolce & Gabbana khiến tất cả phụ nữ thấy mình trong đó, mặc được những trang phụ đó - bất kể ngoại hình của họ như thế nào.