dồn điền đổi thửa

Những tín hiệu tích cực trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở TH-Huế

Những tín hiệu tích cực trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở TH-Huế

VTV.vn - Sau gần hai năm tiến hành thí điểm xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive