đơn vị hành chính

Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu

Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu.