TV& VIDEO

đơn vị hành chính

Đồng chí Phạm Minh Chính khảo sát về đặc khu hành chính - kinh tế tại Quảng Ninh

Đồng chí Phạm Minh Chính khảo sát về đặc khu hành chính - kinh tế tại Quảng Ninh

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính đã tới khảo sát Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.