TV& VIDEO

Donald Trump

Cuốn sách khiến ông Donald Trump nổi giận bán chạy như tôm tươi

Cuốn sách khiến ông Donald Trump nổi giận bán chạy như tôm tươi

VTV.vn - Cuốn sách nói về những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump đang đứng đầu danh sách bán chạy nhất trên trang Amazon.