TV& VIDEO

Donald Trump

Việt Nam xuất hiện trong video “Cảm ơn châu Á” của Donald Trump

Việt Nam xuất hiện trong video “Cảm ơn châu Á” của Donald Trump

VTV.vn - Video "Cảm ơn châu Á" trên tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút khoảng 8,3 nghìn bình luận, trong đó có xuất hiện hình ảnh của Việt Nam.