TV& VIDEO

đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình Tiếng dân tộc thiểu số tại LHTHTQ 37: Đổi mới, bứt phá và thiết thực

Chương trình Tiếng dân tộc thiểu số tại LHTHTQ 37: Đổi mới, bứt phá và thiết thực

VTV.vn - Đổi mới, đột phá và thiết thực là nhận xét của nhà báo Nguyễn Văn Hợp sau khi hoàn tất công tác chấm thi thuộc thể loại Chương trình Tiếng dân tộc thiểu số tại LHTHTQ 37.