TV& VIDEO

đóng bảo hiểm

Đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài vẫn chờ hướng dẫn

Đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài vẫn chờ hướng dẫn

VTV.vn - Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa có cơ sở để thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.