TV& VIDEO

đồng bitcoin

PwC chấp nhận thanh toán Bitcoin ở Hong Kong (Trung Quốc)

PwC chấp nhận thanh toán Bitcoin ở Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - PwC cho biết sẽ chấp nhận khoản thanh toán đầu tiên bằng Bitcoin đối với các dịch vụ tư vấn do văn phòng tại Hong Kong, Trung Quốc cung cấp.