TV& VIDEO

đồng bitcoin

3 công ty rút đề xuất thành lập quỹ ETF Bitcoin

3 công ty rút đề xuất thành lập quỹ ETF Bitcoin

VTV.vn - 3 tổ chức phát hành tiềm năng đã rút lại các đề xuất về việc thành lập quỹ ETF Bitcoin.